Pickup事例

Pickup

  • マネジメントインフラ構築支援
  • 事業再生支援
  • 経営計画策定支援
  • 一般・産業機械

投資先子会社についての再生計画策定 地域:東京都

大型産業機械製造を行う機械商社の投資先子会社について、業績回復のための再生計画策定支援を実施